ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง

Showing all 38 results

 • KS0839 เหล็กดูดลูกปืนรูใน Ø 12 – 38 mm

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿750.00
 • KS0938 เหล็กดูดลูกปืนทุ่น #1 Ø 19 – 35 mm

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿390.00
 • KS0939 เหล็กดูดลูกปืนทุ่น #2 Ø 24 – 55 mm

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿590.00
 • KS0962 ชุดเหล็กดูดจานปะกบ Ø 2″ & 3″

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿1,750.00
 • KS0963 ชุดรูดกระทุ้ง ดูดลูกปืนรูใน 5 ตัวชุด Ø 10 – 32 mm

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿1,950.00
 • KS1201 ชุดรูดกระทุ้ง 3 ขา 5 ตัวชุด (จับนอก / จับรูใน) Ø 15 – 80 mm

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿2,450.00
 • KS1218 ชุดรูดกระทุ้ง ดูดลูกปืนรูใน 9 ตัวชุด Ø 8 – 32 mm

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿2,400.00
 • KS1219 ชุดเหล็กดูดไฮโดรลิค 2 & 3 ขา (ขายาว 4″, 6″, 8″) + จานปะกบ Ø 6″

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿5,700.00
 • KS1348 ชุดเหล็กดูดขาเลื่อน 2 & 3 ขา (ขายาว 4″, 8″, 10″)

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿4,200.00
 • KS1351 ชุดเหล็กดูดจานปะกบ Ø 4″

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿2,890.00
 • KS1352 ชุดเหล็กดูดจานปะกบ Ø 6″

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿3,850.00
 • KS1379 ชุดเหล็กดูดจานปะกบ Ø 2″ & 3″ + เหล็กดูดขาเลื่อน

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿1,890.00
 • KS1669 ชุดรูดกระทุ้ง ดูดลูกปืนรูใน 16 ตัวชุด Ø 8 – 58 mm

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿3,675.00
 • KS1670 ชุดเหล็กดูด 2 & 3 ขา (ขายาว 3″, 4″, 6″, 8″)

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿4,800.00
 • KS2017 ชุดเหล็กดูดลูกปืนรูใน 10 ตัวชุด Ø 8 – 27 mm

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿1,450.00
 • KS2023 ~ KS2028 เหล็กดูดขาเลื่อน ดูด Ø 3″ ~ 12″ / สินค้ามีให้เลือกหลายขนาด

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿590.00฿2,490.00
 • KS2041 ชุดเหล็กดูดจานประกบ + เหล็กดูดขาเลื่อน

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿1,350.00
 • KS2042 ชุดเหล็กดูดจานประกบ + เหล็กดูดขาเลื่อน

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿2,350.00
 • KS2044 ชุดดูดถอด ลูกปืน Ø 20 – 95 mm (แบบเซาะร่องเม็ดลูกปืน)

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿1,550.00
 • KS2045 ชุดดูดถอด ลูกปืน Ø 35 – 120 mm (แบบเซาะร่องเม็ดลูกปืน)

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿1,900.00
 • Sale!

  KS2332 ชุดเหล็กดูดจานประกบ รุ่นไฮโดรลิค Ø 6″ (Ø 105 – 150 mm)

  ถอดบู๊ซ, มู่เล่ย์, ลูกปืน, เฟือง ฿4,500.00