ถอนเกลียว & ถอนน็อต (ชำรุด)

Showing all 15 results

  • KS1171 ชุดผ่าทำลายน็อตตัวเมีย 4 ตัวชุด (น็อต Ø 9 – 27 mm)

    ถอนเกลียว & ถอนน็อต (ชำรุด) ฿1,050.00
  • KS1981 ชุดดอกถอนเกลียว 8 ตัวชุด (สกรู Ø M4 – M45)

    ถอนเกลียว & ถอนน็อต (ชำรุด) ฿550.00
  • YATO YT-0585 ชุดผ่าน็อตตัวเมีย 4 ตัวชุด (น็อต Ø 9 – 27 mm)

    ถอนเกลียว & ถอนน็อต (ชำรุด) ฿1,690.00