KS1211 ชุดเปลี่ยนแหวนลูกสูบเครื่องยนต์

฿1,990.00

✅ ลานรัดแหวนลูกสูบ #1 ระยะรัด Ø 35 – 125 mm, สูง = 3”)
✅ ลานรัดแหวนลูกสูบ #2 ระยะรัด Ø 90 – 175 mm, สูง = 3.1/2”)
✅ ลานรัดแหวนลูกสูบ #3 ระยะรัด Ø 90 – 175 mm, สูง = 4”)
✅ คีมถ่างแหวนลูกสูบ #2 ระยะถ่าง 50 – 100 mm
✅ ด้ามขันตัว Z : หัวแบน & หัว 4 แฉก
✅ ตัวขุดร่องแหวนลูกสูบเครื่องยนต์
✅ หัวขุดร่องแหวน 6 แฉก : 2, 2.5, 3, 4, 4.5 mm & 1/4″ (x 2 อัน)
✅ หัวขุดร่องแหวน 6 แฉก : 1/16″, 1/8″, 5/64″, 3/32″, 5/32″, 3/16″ (x 1 อัน)