KS1675 ถังดูดน้ำมันเครื่อง & น้ำมันเบรค 6.5 ลิตร (รุ่น 2 ระบบ)

฿3,400.00

🔰 โดยรวม
✅ ถังทนต่อน้ำมัน & สารเคมีชนิดต่างๆ
✅ ถังทนต่อความร้อน : 1° – 95°C (35° – 200°F)

🔰 ประกอบด้วย
✅ ถังไนล่อน : 6.5 ลิตร
✅ ฝาครอบถัง มีรูสำหรับดูดเข้า & เทออก
✅ ท่อเก็บสายดูด
✅ สายดูดซิลิโคน (สายหลัก / สำหรับน้ำมันเบรค) : Ø 6 x 8 mm x ยาว 1.5 เมตร
✅ สายดูดไนล่อน (สายหลัก / สำหรับของเหลวอื่นๆ) : Ø 7.8 x 9.8 mm x ยาว 1 เมตร
✅ สายดูดไนล่อน (สายต่อเสริม) : Ø 6 x 8 mm x ยาว 1 เมตร
✅ สายดูดไนล่อน (สายต่อเสริม) : Ø 4 x 6 mm x ยาว 1 เมตร
✅ สายดูดไนล่อน (สายต่อเสริม) : Ø 3 x 4 mm x ยาว 1 เมตร